Paini Olympialaisissa

Tämä sivusto keskittyy kertomaan yleisesti painista, että painista Olympialaisten lajina.

Mitä on paini?

Painilla tarkoitetaan aseettomia kaksinkamppailumuotoja, joissa kamppaillaan täysin ilman lyöntejä sekä potkuja. Niissä hyödynnetään jos jonkinlaisia otteita, sidontoja, nostoja, heittoja ja mahdollisesti jopa lukkoja.

Kun tänä päivänä puhutaan painista, tarkoitetaan yleensä juurikin olympialaisten osana olevia kreikkalais-roomalaista painia ja vapaapainia sekä naispainia. Paini vaatii harjoittajaltaan erityisesti hyvää lihasten kuntoa, kovaa kestävyyttä, räjähtävyyttä ja hyvää koordinaatiokykyä.

Paini on ollut olympialaisissa mukana alusta asti, ja sitä nähtiin osana niiden ohjelmaa jo antiikin aikaan. Antiikin Kreikassa painia harrastettiin miehisen sotilaskunnon parantamiseksi.

Nykyisin on olemassa hyvin monenlaisia painimuotoja, muun muassa jujutsu, lukkopaini, rantapaini ja venäläinen sambo. Useilla kansoilla on painista oma variaationsa. Tällaisia ovat muun muassa mongolialainen paini sekä turkkilainen öljypaini.

Monien painilajien maailmanlaajuisena kattojärjestönä toimii kansainvälinen painiliitto UWW (englanniksi United World Wrestling), jota on aiemmin kutsuttu FILA:ksi.

Kansainvälinen painiliitto UWW

Kansainvälinen painiliitto UWW (englanniksi United World Wrestling) on nimensä mukaisesti painin kansainvälinen kattojärjestö. Sen alaisuudessa järjestetään kaikki merkittävimmät kansainväliset painikilpailut ja järjestö saa päättää eri painilajien säännöistä.

Järjestön alaisuuteen kuuluvat lajit ovat kreikkalais-roomalainen paini, vapaapaini, naispaini, lukkopaini, rantapaini (beach wrestling) sekä sambo, joiden lisäksi sen tunnustamia lajeja ovat useat perinteiset eri kulttuureissa harjoitetut painimuodot.

Liiton puheenjohtajana on vuodesta 2013 alkaen toiminut Serbiasta kotoisin oleva Nenad Lalović.

Kreikkalais-roomalainen paini

Kreikkalais-roomalainen paini on painin muoto, jossa on kiellettyä ottaa vastustajasta otetta lantion alapuolelta. Tätä voidaankin pitää kreikkalais-roomalaisen ja vapaapainin merkittävimpänä erona. Tätä lajia harrastavat huipputasolla ainoastaan miehet.

Kreikkalais-roomalaisen painin nimi tulee siitä, että sen uskottiin pitkään noudattavan samaa painimisen tyyliä, jota antiikin ajan sotilaat harjoittivat. Todellisuus on toinen, sillä antiikin olympiakisoissa käyty paini oli huomattavasti väkivaltaisempi laji.

Vapaapaini

Vapaapaini kuuluu kansainvälisen painiliiton UWW:n alaisiin olympialajeihin. Vapaapaini on säännöiltään melko suurilta osin kreikkalais-roomalaista painia vastaava, paitsi että

siinä sallittuja ovat myös otteet jaloista ja jaloilla. Maailmalla se on itse asiassa olympialaisissa kilpailtavista painimuodoista kreikkalais-roomalaista painia suurempi laji; lajilla on miljoonia harrastajia monissa eri maissa.

Lukkopaini

Lukkopaini on yksi painin muoto. Se on kamppailulaji, jossa päämääränä on hallita vastustajaa joko pystyssä tai matossa täysin ilman lyöntejä käyttäen avuksi erilaisia käsi- ja jalkalukkoja sekä kuristuksia. Laji on hyvin samankaltainen kuin brasilialainen jujutsu.

Lukkopainin tekniikoilla on merkittävä osa myöskin vapaaottelussa, sillä melko usein kamppailutilanne ajautuu lähikontaktiin ja siitä eteenpäin mattopainiksi. Lukkopainissa yhdistellään niin vapaapainin, sambon, brasilialaisen jujutsun kuin judonkin tekniikoita.

Rantapaini

Rantapaini eli Beach Wrestling on kansainvälisen painiliiton UWW:n alaisuudessa toimiva painimuoto. Sille luotiin yhtenäiset säännöt vuonna 2004 Ateenassa järjestetyssä kokouksessa ja tämän tavoitteena oli tuoda yhteen erilaiset hiekka-alustalla painitut perinteiset painimuodot sekä saada niille kansainvälistä näkyvyyttä.

Rantapainin ottelut pidetään ympyrän muotoisella hiekka-alustalla, jonka halkaisija on suurin piirtein kuusi metriä. Ottelijat pitävät ottelun aikana yllään uimapukua. Ottelua tuomaroi ainoastaan yksi tuomari ja ottelun kesto on kolme minuuttia. Jotta ottelun voi voittaa, on ottelijan joko selätettävä vastustajansa, kaadettava tämä kahteen kertaan taikka työnnettävä tämä ulos ottelualueelta kahteen otteeseen.

Sambo

Sambo on Neuvostoliitossa kehitetty painilaji. Sen nimi tulee venäjästä, jossa se tarkoittaa sananmukaisesti itsepuolustusta ilman aseita. Lajin juuret ovat perinteisessä venäläisessä kansanpainissa, mutta siihen on adoptoitu elementtejä myös ulkomaalaisista taistelulajeista, esimerkiksi judosta. Neuvostoliitossa sambo tunnustettiin virallisesti jo vuonna 1938.

Perinteisen sambon painopisteenä ovat heitot, lukot ja mattokamppailu. Se muistuttaakin vahvasti judoa. Sen suurimpana erona judoon on jalkalukkojen salliminen ja kuristusotteiden kieltäminen.

Sambo otettiin kansainvälinen painiliitto FILA:n ohjelmaan vuonna 1968 ja lajin kansainvälinen lajiliitto FIAS (Federation International Amateur Sambo) perustettiin 1985. Vuonna 1993 tämä jakautui amerikkalaisten- ja venäläisten johtamiin haaroihin, joista läntinen tuli jälleen FILA:n alaisuuteen vuonna 2005.